Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γυμνασίου

Ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα για την ηλικιακή ομάδα των παιδιών του Γυμνασίου. Τα προγράμματα της δρω με ποικιλία θεματικών προσεγγίσεων, διαδραστικότητα και βιωματική μέθοδο υλοποίησης, στοχεύουν και πετυχαίνουν:

 ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία

• απόκτηση γνώσης και πρωτόγνωρη εμπειρία

• ενεργοποίηση των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων

• ανακάλυψη και ενδυνάμωση εννοιών και αξιών

• καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος στο μαθητικό και κοινωνικό περιβάλλον

Τυπώστε εδώ όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η δρω απο το 1999 σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία παιδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της δρω, με θεματικές κατηγορίες Αγωγή Υγείας, Παράδοση, Τέχνη, Ιστορία, Φύση, Περιβάλλον, προσφέρονται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου και εντάσσονται στον προγραμματισμό επισκέψεων που διενεργούν τα σχολεία στα πλαίσια των εκπαιδευτικών τους περιπάτων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα λειτουργούν ως υποστηρικτικό βοήθημα στις ενότητες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, ως project εργασίας, ως εμπλουτισμός θεματικών προσεγγίσεων, ως μέσον επαφής των παιδιών με τη φύση και ευαισθητοποίησης σε έννοιες και αξίες επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας κ.α. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα επιδότησης σε συνεργασία με Δήμους, Νομαρχίες, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς.

Με τη μέθοδο της βιωματικής προσέγγισης, της ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης και τον επιστημονικό σχεδιασμό τους, τα προγράμματα επιτυγχάνουν ποιοτική ψυχαγωγία, ανακάλυψη της γνώσης, καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της δρω θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, προτεινόμενα για εκπαιδευτικές επισκέψεις.