Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Οι μαθητές παρατηρούν υλικά και συσκευασίες, εξοικειώνονται με κανόνες και διαδικασίες, ανακαλύπτουν μεθόδους, αποφασίζουν και προτείνουν λύσεις μέσα από στόχους που τους ανατίθενται, ενώ με εργαλείο τα χέρια τους και άχρηστα υλικά που τους προσφέρονται, δημιουργούν χρήσιμα αντικείμενα και ανακυκλωμένο χαρτί.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΖΩΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”.

 

Χώροι υλοποίησης

Πλάκα, Αδριανού 94

Νέα Κηφισιά, Χελιδονούς 55

Περιβαλλοντικό Κέντρο “δρω” Ναυπάκτου

Εντός του χώρου του σχολείου σας

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Τι είναι άχρηστα αντικείμενα; Πώς δημιουργούνται τα σκουπίδια; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό;

 

Αξιοποιώντας το ίδιο υλικό για πολλές χρήσεις, είτε για τον σκοπό που κατασκευάστηκε είτε για κάποιον άλλο σκοπό, μειώνουμε τις σπατάλες σε ενέργεια και περιορίζουμε τη ρύπανση.

 

– Κανόνες και διαδικασία τήρησης της καθαριότητας
– Ανακυκλώσιμες και μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες προϊόντων
– Ανακάλυψη μεθόδων για τον περιορισμό των σκουπιδιών
– Εφαρμογή τεχνικών και δημιουργία ανακυκλωμένου χαρτιού.

 

Οι μαθητές κατανεμημένοι σε μικρές ομάδες συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες σχετικές με θέματα ανακύκλωσης, παρατηρούν υλικά και συσκευασίες, εξοικειώνονται με κανόνες και διαδικασίες, ανακαλύπτουν μεθόδους, αποφασίζουν και προτείνουν λύσεις μέσα από στόχους που τους αναθέτονται, ενώ με εργαλείο τα χέρια τους και άχρηστα υλικά που τους προσφέρονται, δημιουργούν χρήσιμα αντικείμενα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανακύκλωση, εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΖΩΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” και είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

 

Συνολική  διάρκεια: 1 ½ ώρα