Φυτά – Δέντρα: ο Πλανήτης αναπνέει

Φυτά – Δέντρα: ο Πλανήτης αναπνέει

Σε μια προκαθορισμένη διαδρομή, εντός του Εθνικού Κήπου, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον πλούσιο κόσμο των φυτών. Μετρήσεις, συγκρίσεις, ζωντανοί οργανισμοί, φύτεμα, φυτολόγιο και πολλές άλλες δράσεις, εξοικειώνουν τους μαθητές με τις λειτουργίες, τις ιδιότητες και τη σημαντικότητα των Φυτών για την ισορροπία του Πλανήτη μας.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΗ”.

 

Χώρος υλοποίησης

Εθνικός Κήπος

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Σε μια προκαθορισμένη διαδρομή, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον πλούσιο κόσμο των φυτών. Μέσα από διαδοχικές δραστηριότητες, ανακαλύπτουν σταδιακά:

–  τη σημασία των Φυτών για τον Πλανήτη, τα Ζώα, τον Άνθρωπο
–  ότι τα Φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί
–  ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των Φυτών

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές δρουν ομαδικά και συνεργάζονται. Παρατηρούν τους ζωντανούς οργανισμούς, ανακαλύπτουν πώς αυτοί λειτουργούν και πώς αναπτύσσονται. Έχουν την ευκαιρία να μυρίσουν, να συγκρίνουν και τέλος να καταγράψουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

 

Η διαδρομή προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν  σπάνια και διαφορετικά φυτά.

Οι ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν στο να αντιληφθούν το φυσικό περιβάλλον/ το πάρκο ως ένα χώρο παραμονής, διασκέδασης αλλά και προστασίας!

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο Πλανήτης αναπνέει, εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΗ” και είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.


Συνολική  διάρκεια: 1 ½ ώρα