Είμαστε ΟΜΑΔΑ

Είμαστε ΟΜΑΔΑ

Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της ομαδικότητας γεμάτο δράση, συνεργασία & ποιοτική διασκέδαση!

Ατομικές και ομαδικές προκλήσεις (τοξοβολία με μηνύματα anti-bulling, ομαδική σύνθεση, στρατηγική, ομοφωνία κ.α.) θέτουν σε εγρήγορση, αναδεικνύουν πρωτοβουλίες, ενθαρρύνουν τη δημιουργική επικοινωνία, προσφέρουν ικανοποίηση από την επίτευξη του ομαδικού στόχου – έργου. (Οι υποομάδες των παιδιών λειτουργούν αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους)

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

Ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και εντάσσεται στην κατηγορία “ΟΜΑΔΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”.

Χώρος υλοποιήσης

Νέα Κηφισιά, Χελιδονούς 55

Περιβαλλοντικό Κέντρο “δρω” Ναυπάκτου

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της ομαδικότητας 

γεμάτο δράση, συνεργασία & ποιοτική διασκέδαση!

Το πρόγραμμα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Οι μαθητές αποτελούν ενεργά μέλη ομάδας (κατανέμονται σε μικρές υποομάδες, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους) και συμμετέχουν σε δραστηριότητες ατομικών και ομαδικών προκλήσεων. Δραστηριότητες ομαδικής μνήμης, πλάνου δράσης, στρατηγικής, πρακτικές ασκήσεις καλλιέργειας της εμπιστοσύνης της ομάδας, τοξοβολία με μηνύματα anti-bulling, ομαδική ομοφωνία κ.α., θέτουν σε εγρήγορση, αναδεικνύουν πρωτοβουλίες, ενθαρρύνουν τη δημιουργική επικοινωνία, προσφέρουν ικανοποίηση από την επίτευξη του ομαδικού στόχου – έργου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Είμαστε ΟΜΑΔΑ”:

– αναδεικνύει προσωπικές ικανότητες και πρωτοβουλίες από τα μέλη της ομάδας στο κοινό ομαδικό όφελος,

– ενδυναμώνει την ικανότητα κατανόησης διαφορετικών απόψεων, επίλυσης προβλημάτων, χειρισμό καταστάσεων,

– επιτυγχάνει την τόνωση του “ομαδικού πνεύματος”, δίνοντας έμφαση και αξία στη συμβολή του κάθε μέλους.

 

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο εκείνο ώστε οι μαθητές μέσα από τη
λειτουργία τους ως ομάδα, την αλληλεπίδραση και την ενεργό συμμετοχή να αντιμετωπίσουν ομαδικούς στόχους, να λειτουργήσουν ως ομάδα, να δοκιμάσουν, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για καλλιέργεια μηνυμάτων συνεργασίαςεπικοινωνίας και ενδυνάμωσης της δυναμικής της ομάδας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Είμαστε ΟΜΑΔΑ”, εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων ΟΜΑΔΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

Συνολική  διάρκεια: 1 ½ ώρα