Μια ημέρα στην Αρχαία Ελλάδα

Μια ημέρα στην Αρχαία Ελλάδα

Οι μαθητές ως πολίτες της Αθήνας του 5ου π.Χ. αι. βιώνουν πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Αθηναίων. Φιλοσοφούν, ψηφίζουν, φιλοτεχνούν. Χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι αναπαριστούν την Αγορά, την Πνύκα, τον Παρθενώνα, τον Κεραμεικό και δίνουν ευκαιρίες για εξοικείωση με την καθημερινότητα της εποχής, τα μεγάλα έργα, τα μέτρα και σταθμά, τη διατροφή, το ρόλο του πολίτη. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και ο διαδραστικός τρόπος παρουσίασης του προγράμματος προσφέρουν μια εμπειρία γνώσης και ποιοτικής ομαδικής διασκέδασης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Λυκείου και εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ”.

 

Χώροι υλοποίησης

Πλάκα, Αδριανού 94

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Οι μαθητές εντάσσονται στο “Δήμο” ως πολίτες της Αθήνας του 5ου π. Χ. Αιώνα.
Χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι που αναπαριστούν την Αγορά, την Πνύκα, τον Παρθενώνα, τον Κεραμεικό, γίνονται πεδία ενεργού δράσης και μάθησης.
Οι μαθητές κατανεμημένοι σε ομάδες, βιώνουν πτυχές της καθημερινής ζωής από τη χρυσή εκείνη εποχή.

 

Αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και μαθαίνουν:

 

Πώς ήταν η ζωή των ανθρώπων στην Αρχαία Ελλάδα, τα μικροεπαγγέλματα, τα μεγάλα έργα, το ρόλο του Πολίτη, πως γυμνάζονταν οι νεαροί Αθηναίοι, αγοράζουν και πουλούν με μέτρα και σταθμά, φιλοσοφούν, συνάζονται στη συνέλευση της εκκλησίας και ψηφίζουν, αποφασίζουν, δικάζουν, δημιουργούν σαν εξαίρετοι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μία ημέρα στην Αρχαία Ελλάδα, εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ” και είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην Πλάκα.

Συνολική  διάρκεια: 1 ½ ώρα