Φυτά – Δέντρα: ο Πλανήτης αναπνέει

Φυτά – Δέντρα: ο Πλανήτης αναπνέει

Μετρήσεις, συγκρίσεις, ζωντανοί οργανισμοί, φύτεμα, φυτολόγιο και πολλές άλλες δράσεις στην πλούσια φύση του Εθνικού Κήπου.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά Α’ – ΣΤ’ δημοτικού, προσαρμοσμένο ανά τάξη και εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΖΩΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”.

 

Χώροι υλοποίησης

Εθνικός Κήπος

Περιβαλλοντικό Κέντρο“δρω” Ναυπάκτου

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Σε μια προκαθορισμένη διαδρομή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον πλούσιο κόσμο των φυτών. Μέσα από διαδοχικές δραστηριότητες, ανακαλύπτουν σταδιακά:

– τη σημασία των Φυτών για τον Πλανήτη, τα Ζώα, τον Άνθρωπο
– ότι τα Φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί
– ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των Φυτών

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές δρουν ομαδικά και συνεργάζονται. Παρατηρούν τους ζωντανούς οργανισμούς, ανακαλύπτουν πώς αυτοί λειτουργούν και πώς αναπτύσσονται. Έχουν την ευκαιρία να μυρίσουν, να συγκρίνουν και τέλος να καταγράψουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

 

Η διαδρομή προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να παρατηρήσουν  σπάνια και διαφορετικά φυτά.

Οι ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν στο να αντιληφθούν το φυσικό περιβάλλον / πάρκο ως ένα χώρο παραμονής, διασκέδασης αλλά και προστασίας!

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο Πλανήτης αναπνέει, εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων “ΖΩΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” και είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά όλων των τάξεων, Α΄ έως Στ΄ δημοτικού.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

Συνολική  διάρκεια: 1 ½ ώρα