Δέντρα

Δέντρα

Τα παιδιά εξερευνούν τα δέντρα, τις χρησιμότητές τους και αναγνωρίζουν τα προϊόντα τους. Συγκρίνουν δέντρα και φύλλα. Ποια ζώα χρειάζονται τα δέντρα και γιατί;

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε εσωτερικό χώρο όλους τους μήνες του σχολικού έτους.

 

Χώροι υλοποίησης

Πλάκα, Αδριανού 94

Νέα Κηφισιά, Χελιδονούς 55

Περιβαλλοντικό Κέντρο “δρω” Ναυπάκτου

Εντός του χώρου του σχολείου σας

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4 ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ

 

Θέμα: Δέντρα

 

Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος φυτά του πλανήτη, δεν είναι μόνο για σκαρφάλωμα.
Πώς είναι ένα δέντρο;

 

Κορμοί δέντρων, το πάχος, το ύψος, η ηλικία και ο φλοιός τους είναι στοιχεία έρευνας και αναγνώρισης.

 

Τα παιδιά παρατηρούν:
– φύλλα, καρπούς, ρίζες, κορμούς και κλαδιά
– ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των δέντρων
– αναγνωρίζουν τα μέρη από τα οποία αποτελούνται τα δέντρα

 

Πώς μεγαλώνουν τα δέντρα;
Γιατί είναι αναγκαία, τι μας προσφέρουν;
Οι ανάγκες των δέντρων
Ζώα & Δέντρα
Ομαδική δημιουργία τρισδιάστατου δέντρου
Κατασκευή της δομής ενός δέντρου
Δημιουργία ατομικού δειγματολογίου

Το πρόγραμμα υλοποιείται όλους τους μήνες του σχολικού έτους

 

Συνολική  διάρκεια: έως 1 ½  ώρα