Εταιρικά Προγράμματα

 

Η δρω με τα Team Building προγράμματά της, προσφέρει την πρόκληση της αποτελεσματικής συνεργασίας, βοηθώντας τα μέλη της ομάδας της να μάθουν να “παίζουν μαζί”.

Η ομάδα έξω απο το οικείο και γνωστό περιβάλλον του εργασιακού της χώρου, καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά χαμηλής στην αρχή, υψηλότερης στη συνέχεια πρόκλησης που μόνο αν λειτουργήσει ομαδικά πετυχαίνει.

Με τα προγράμματα δρω: “Όλοι μαζί”, σε ευχάριστο, ασφαλές περιβάλλον επιλεγμένου εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, η ομάδα σας αποκτά εμπιστοσύνη και βελτιώνει την απόδοσή της.

Με τα προγράμματα ενεργού εκμάθησης που προσφέρονται και υλοποιούνται, δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον ατομικής υποκίνησης για άμεση λήψη γνώσεων και προσωπικών ανακαλύψεων.
Η ομάδα σας εξελίσσεται, συμμετέχοντας ενεργά, μαθαίνει να αναπτύσσει ικανότητες πιο αποτελεσματικά, βιώνοντας και όχι απλά ακούγοντας ή παρατηρώντας.
Με επιλεγμένες ομαδικές δραστηριότητες, κατάλληλα δομημένες, προσφέρονται στο προσωπικό σας ευκαιρίες αλλά και τα μέσα για επικοινωνία, χειρισμούς, πρωτοβουλίες.
Οι ικανοί, ευχάριστοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι άνθρωποι της δρω, διευκολύνουν τους συμμετέχοντες στη σύνδεση των ανακαλύψεών τους με το εργασιακό περιβάλλον και στην καλύτερη κατανόηση στοιχείων για την πραγματική διαφορά μιας αποτελεσματικής ομαδικής λειτουργίας στο χώρο της εργασίας.

Οι ομάδες οικοδομούνται, δημιουργούν, συνεργάζονται, ανακαλύπτουν πολύτιμα στοιχεία για τη διαδικασία της ομαδικής δουλειάς, ενώ παράλληλα διασκεδάζουν.

Ικανοί καθοδηγητές προσδίδουν μια τελείως διαφορετική διάσταση στις δραστηριότητες της ομαδικής εργασίας με πρακτική εφαρμογή. Τα προγράμματα διασφαλίζουν κέφι, δημιουργικότητα, υψηλή βαθμίδα πρόκλησης και ομαδικής ικανοποίησης.

Προγράμματα στοχευμένα στην αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας. Προσομοιώσεις, προκλήσεις και επιλεγμένες δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων αποτελούν καινοτόμες μεταφορές καταστάσεων της καθημερινότητας του εργασιακού περιβάλλοντος.

Με τη διευκόλυνση εξειδικευμένου εισηγητή, η ομάδα εξελίσσεται άμεσα και αποτελεσματικά.

Προγραμματισμένη  περιπέτεια, δράση και ποιοτική διασκέδαση. Βασισμένα σε σειρά επιλεγμένων δραστηριοτήτων που στοχεύουν την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, την ομαδική λειτουργία. Ειδικά σχεδιασμένα να επιτυγχάνουν ομαδική εμπειρία, το δέσιμο της ομάδας, την ενδυνάμωσή της.

Με βιωματική προσέγγιση, διασκεδαστικές και διαδραστικές προκλήσεις, ζωντανεύουν ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές, δίνοντας ιδέες και γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες στο εργασιακό περιβάλλον.

Με αίσθηση περιπέτειας, οργανώνονται και υλοποιούνται indoor και outdoor προγράμματα ομαδικότητας με εξασφαλισμένη επιτυχία.

Η δημιουργικότητα, ο σωστός χειρισμός, η κατανόηση, η έννοια “δουλεύω και ανήκω στην ομάδα”, είναι ικανότητες που μπορούν να διδαχθούν και να εξελιχθούν μέσα απο εμπειρία και πράξη.

Τα Team Bonding προγράμματα της δρω δίνουν ευκαιρία στα μέλη της ομάδας σας να αναγνωρίσουν ότι:

 Η πίεση δημιουργεί απροσεξία

 Ιδιαίτερες συμπεριφορές, θέματα που υποβόσκουν και ο ανταγωνισμός, μειώνουν την απόδοση της ομάδας

Indoor & Outdoor Προτάσεις

Τα Team Building προγράμματα που προσφέρουμε & υλοποιούμε:

– μειώνουν τις αντιθέσεις

– ενισχύουν το θετικό ανταγωνισμό

– επαναφέρουν την ομαδική δράση

– εφοδιάζουν την ομάδα με ενέργεια

– αυξάνουν τα κίνητρα

– δημιουργούν δυνατές διαπροσωπικές σχέσεις

– βελτιώνουν την ομαδική απόδοση

– πετυχαίνουν το στόχο τους

– είναι αποτελεσματικά

– προσφέρουν παράλληλα διασκέδαση

– είναι ένα δυνατό εργαλείο για ανακάλυψη και αναγνώριση

– λύνουν προβλήματα με ευχάριστο και ανώδυνο τρόπο

– καλύπτουν την ανάγκη της εταιρίας “Ο έμπιστος συνεργάτης με πρωτοβουλία και δημιουργικότητα”