Εταιρικά Προγράμματα

 

Τα προγράμματα της δρω δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον ώστε η ομάδα σας να ανακαλύπτει και να εξελίσσεται, συμμετέχοντας ενεργά, βιώνοντας και όχι απλά ακούγοντας ή παρατηρώντας.

Επιλεγμένες ομαδικές δραστηριότητες, κατάλληλα δομημένες, προσφέρουν στο προσωπικό σας ευκαιρίες αλλά και τα μέσα για επικοινωνία, χειρισμούς, πρωτοβουλίες.

Οι ικανοί, ευχάριστοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι άνθρωποι της δρω, διευκολύνουν τους συμμετέχοντες στην καλύτερη κατανόηση των στοιχείων για την πραγματική διαφορά μιας αποτελεσματικής ομαδικής λειτουργίας, καθώς και στη σύνδεση των ανακαλύψεών τους με τον χώρο εργασίας.

Οι ομάδες οικοδομούνται, δημιουργούν, συνεργάζονται, ανακαλύπτουν πολύτιμα στοιχεία για τη διαδικασία της ομαδικής δουλειάς, ενώ παράλληλα διασκεδάζουν.

Ικανοί καθοδηγητές προσδίδουν μια τελείως διαφορετική διάσταση στις δραστηριότητες της ομαδικής εργασίας με πρακτική εφαρμογή. Τα προγράμματα διασφαλίζουν κέφι, δημιουργικότητα, υψηλή βαθμίδα πρόκλησης και ομαδικής ικανοποίησης.

Προγράμματα στοχευμένα στην αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας. Προσομοιώσεις, προκλήσεις και επιλεγμένες δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, αποτελούν καινοτόμες μεταφορές καταστάσεων της καθημερινότητας του εργασιακού περιβάλλοντος.

Με τη διευκόλυνση εξειδικευμένου εισηγητή, η ομάδα εξελίσσεται άμεσα και αποτελεσματικά.

Προγραμματισμένη  περιπέτεια, δράση και ποιοτική διασκέδαση. Βασισμένα σε σειρά επιλεγμένων δραστηριοτήτων που στοχεύουν την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, την ομαδική λειτουργία. Ειδικά σχεδιασμένα να επιτυγχάνουν ομαδική εμπειρία, το δέσιμο της ομάδας, την ενδυνάμωσή της.

Με βιωματική προσέγγιση, διασκεδαστικές και διαδραστικές προκλήσεις, ζωντανεύουν ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές, δίνοντας ιδέες και γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες στο εργασιακό περιβάλλον.

Με αίσθηση περιπέτειας, οργανώνονται και υλοποιούνται indoor και outdoor προγράμματα ομαδικότητας με εξασφαλισμένη επιτυχία.

Η δημιουργικότητα, ο σωστός χειρισμός, η κατανόηση, η έννοια “δουλεύω και ανήκω στην ομάδα”, είναι ικανότητες που μπορούν να διδαχθούν και να εξελιχθούν μέσα απο εμπειρία και πράξη.

Indoor & Outdoor Προτάσεις

Τα Team Building προγράμματα που προσφέρουμε & υλοποιούμε:

– εφοδιάζουν την ομάδα με ενέργεια, αυξάνουν τα κίνητρα

– δημιουργούν δυνατές διαπροσωπικές σχέσεις

– βελτιώνουν την ομαδική απόδοση

– πετυχαίνουν το στόχο τους, είναι αποτελεσματικά

– προσφέρουν ποιοτική διασκέδαση

– είναι ένα δυνατό εργαλείο για ανακάλυψη και αναγνώριση προσόντων και ηγετικών ικανοτήτων