Βιωματικά Σεμινάρια

 

Τα βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για αποτελεσματικές ομάδες με χρήση σύγχρονων μεθόδων & εργαλείων, διαδραστική εισήγηση και έμπειρους βιωματικούς εκπαιδευτές:

  • εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης με ξεκάθαρα, απλά και δυνατά μηνύματα
  • εντάσσουν τους συμμετέχοντες σε ενεργό συμμετοχή με άμεσα αποτελέσματα που εκδηλώνονται στο χώρο εργασίας
  • συνδυάζουν μαθησιακές τεχνικές και βιωματικές δραστηριότητες που ζωντανεύουν τη θεωρία και βοηθούν στην πλήρη κατανόηση και στον παραλληλισμό με τον εργασιακό χώρο, με ουσιαστικά αποτελέσματα
  • λειτουργούν μέσα σε περιβάλλον προκλήσεων και ερεθισμάτων, στοχεύοντας στην ανακάλυψη προσωπικών ικανοτήτων και συμπεριφορών των υπολοίπων μελών της ομάδας
  • προσφέρουν εξειδικευμένη παρουσίαση θεματολογίας για εκμάθηση και συμπλήρωση γνώσεων

Εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο με στόχο τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν τη διαφορά για μια επιτυχημένη ομάδα. Εξέλιξη της έννοιας “δουλεύοντας μαζί”, κατανόηση της επίτευξης του κοινού στόχου, την αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας από τα μέλη της ομάδας.

Αποτελεσματική επικοινωνία, εποικοδομητικός διάλογος, έλεγχος ανταγωνισμού, κατανόηση και αξιολόγηση αντιθέσεων, συνεργασία στη δημιουργία κοινού κώδικα επικοινωνίας, αποτελούν τον κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού βιωματικού σεμιναρίου. Ο συνδυασμός της χρήσης μαθησιακών τεχνικών και ενεργού συμμετοχής των μελών μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες-εργαλεία, βοηθά τα στελέχη στην κατανόηση της θεωρίας με απτά, άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα με στόχο τη μεταβίβαση της αποκτηθείσας γνώσης στον εργασιακό χώρο.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες για πρακτική σε θέματα διοίκησης μιας ομάδας. Το θεωρητικό μέρος, συνδυασμένο απόλυτα με ενεργό συμμετοχή, γίνεται πεδίο εξέλιξης μέσα από εμπειρία και γνώση, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι άμεσα χρηστικό στον εργασιακό χώρο. Ο ξεκάθαρος ρόλος του ηγέτη, η κατανόηση και αναγνώριση προσωπικού ελέγχου για αντιμετώπιση και καθοδήγηση της ομάδας, τα διαφορετικά στυλ διοίκησης, η εξέλιξη της ομάδας, είναι μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία που προσεγγίζονται και αναδεικνύονται. Παράλληλα, προσφέρεται πληθώρα ευκαιριών εξάσκησης στο χειρισμό ομάδας και επανατροφοδότησης για εφαρμογή στον εργασιακό χώρο.

Το πρόγραμμα με τη βιωματική μέθοδο προσέγγισης, στοχεύει την ομαδική λειτουργία, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, την ενίσχυση της ομάδας. Μέσα σε κλίμα ποιοτικής διασκέδασης, τα στελέχη συμμετέχουν ενεργά σε διαδραστικές προκλήσεις και επιλεγμένα business games επίλυσης προβλημάτων, τα οποία αποτελούν καινοτόμες μεταφορές καταστάσεων της καθημερινότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια.