Φαρμακευτικός κλάδος:  SANOFI – AVENTIS, ABBOTT LABORATORIES, BOEHRINGER, INGELHEIM, BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ, BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, CELLTECH/ RAPID, CLINIQUE, ESTEE LAUDER, HENKEL HELLAS A.B.E.E, ROCHE HELLAS

Τεχνολογία – Τηλεπικοινωνίες –  Πληροφορική: INTRACOM – TELECOM, OTENET, ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COMPAQ COMPUTER, PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS, X-PLAIN, LG ELECTRONICS, ISQUARE

Εταιρίες Τροφίμων – Ποτών: WRIGLEY GMBH, NESTLE HELLAS, VIVARTIA, ΕΛΑΪΣ – ALGIDA, DIAGEO HELLAS S.A.

Τραπεζικός κλάδος: ALPHA BANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, AMERICAN EXPRESS BANK L.T.D.

Ενέργεια: SHELL HELLAS A.E., bp HELLAS

Υπηρεσίες: DELOITTE, ADECCO HR, NIELSEN

Αυτοκινητοβιομηχανίες: FIAT AUTO HELLAS, EVO BUS HELLAS, FORD MOTOR HELLAS

Διάφορες: PROCTER & GAMBLE, JOHNSON DIVERSEY, MARMARAS NAVIGATION, REGENCY CASINO MONT PARNES, ROBERT BOSCH Α.Ε., DHL, HASBRO HELLAS, Ε.Β.Ε.Α., BIC VIOLEX S.A.