⇑ Απόκρυψη εικόνας
Team Spirit

Με βιωματική προσέγγιση, διασκεδαστικές και διαδραστικές προκλήσεις, ζωντανεύουν ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές, δίνοντας ιδέες και γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες στο εργασιακό περιβάλλον.


Με αίσθηση περιπέτειας, οργανώνονται και υλοποιούνται indoor και outdoor προγράμματα ομαδικότητας με εξασφαλισμένη επιτυχία. 

 
Πίσω
dro.gr 2010 © All Rights Reserved δρω - διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων