⇑ Απόκρυψη εικόνας
Team Bonding

Η δημιουργικότητα, ο σωστός χειρισμός, η κατανόηση, η έννοια "δουλεύω και ανήκω στην ομάδα", είναι ικανότητες που μπορούν να διδαχθούν και να εξελιχθούν μέσα απο εμπειρία και πράξη.

 

Τα Team Bonding προγράμματα της δρω δίνουν ευκαιρία στα μέλη της ομάδας σας να αναγνωρίσουν ότι:

 

 Η πίεση δημιουργεί απροσεξία

 Ιδιαίτερες συμπεριφορές, θέματα που υποβόσκουν και ο ανταγωνισμός, μειώνουν την απόδοση της ομάδας

 
Πίσω
dro.gr 2010 © All Rights Reserved δρω - διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων