⇑ Απόκρυψη εικόνας
Βιωματικά Σεμινάρια

Τα Βιωματικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Επιτυχημένες και Αποτελεσματικές Ομάδες με χρήση σύγχρονων μεθόδων & εργαλείων, διαδραστική εισήγηση και έμπειρους βιωματικούς εκπαιδευτές:

• εγγυώνται ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης με ξεκάθαρα, απλά και δυνατά μηνύματα


• εντάσσουν τους συμμετέχοντες χωρίς δυσκολία με άμεσα αποτελέσματα που 
εκδηλώνονται στο χώρο εργασίας


• συνδυάζουν μαθησιακές τεχνικές και βιωματικές δραστηριότητες που ζωντανεύουν τη 
  θεωρία και βοηθούν στην πλήρη κατανόηση και στον παραλληλισμό με τον εργασιακό χώρο, 
  με ουσιαστικά αποτελέσματα


• λειτουργούν μέσα σε περιβάλλον προκλήσεων και ερεθισμάτων, στοχεύοντας στην 
  ανακάλυψη προσωπικών ικανοτήτων και συμπεριφορών των υπολοίπων μελών της ομάδας


• προσφέρουν εξειδικευμένη παρουσίαση θεματολογίας για εκμάθηση και συμπλήρωση γνώσεων    

 
Πίσω
dro.gr 2010 © All Rights Reserved δρω - διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων