⇑ Απόκρυψη εικόνας
Διοίκηση Ομάδας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες για πρακτική σε θέματα διοίκησης μιας ομάδας.


Το θεωρητικό μέρος, συνδυασμένο απόλυτα με ενεργό συμμετοχή, γίνεται πεδίο εξέλιξης μέσα από εμπειρία και γνώση, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι άμεσα χρηστικό στον εργασιακό χώρο.


Ο ξεκάθαρος ρόλος του ηγέτη, η κατανόηση και αναγνώριση προσωπικού ελέγχου για αντιμετώπιση και καθοδήγηση της ομάδας, τα διαφορετικά στυλ διοίκησης, η εξέλιξη της ομάδας, είναι μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία που προσεγγίζονται και αναδεικνύονται. Παράλληλα προσφέρεται πληθώρα ευκαιριών εξάσκησης στο χειρισμό ομάδας και επανατροφοδότησης για εφαρμογή στον εργασιακό χώρο.

 
Πίσω
dro.gr 2010 © All Rights Reserved δρω - διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων