⇑ Απόκρυψη εικόνας
Επιτυχημένη Ομάδα

Εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο με στόχο τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν τη διαφορά για μια επιτυχημένη ομάδα. Εξέλιξη της έννοιας “δουλεύοντας μαζί”, κατανόηση της επίτευξης του κοινού στόχου, την αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας από τα μέλη της ομάδας.


Με τον ειδικό σχεδιασμό του, ενισχύει το θετικό ανταγωνισμό μεταξύ των μελών, μειώνει τις αντιθέσεις και επανατροφοδοτεί την ομαδική δράση. Η βιωματική μέθοδος προσέγγισης, δημιουργεί αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης με ξεκάθαρα, απλά και δυνατά μηνύματα, εντάσσοντας τους συμμετέχοντες χωρίς δυσκολία με άμεσα αποτελέσματα που εκδηλώνονται στον εργασιακό χώρο.

 
Πίσω
dro.gr 2010 © All Rights Reserved δρω - διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων