⇑ Απόκρυψη εικόνας
Αποτελεσματική Επικοινωνία

Αποτελεσματική επικοινωνία, εποικοδομητικός διάλογος, έλεγχος ανταγωνισμού, κατανόηση και αξιολόγηση αντιθέσεων, συνεργασία στη δημιουργία κοινού κώδικα επικοινωνίας, αποτελούν τον κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού βιωματικού σεμιναρίου. Ο συνδυασμός της χρήσης μαθησιακών τεχνικών και ενεργού συμμετοχής των μελών μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες-εργαλεία, βοηθά τα στελέχη στην κατανόηση της θεωρίας με απτά, άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα με στόχο τη μεταβίβαση της αποκτηθείσας γνώσης στον εργασιακό χώρο.

 
Πίσω
dro.gr 2010 © All Rights Reserved δρω - διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων